BÖLCSŐDEI FELVÉTEL
2023-24 nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart.
A beiratkozás, felvételi kérelem beadásának kezdő időpontja

 • 2023 május 8-án (hétfő) 8:00 - 17:00 óráig,
 • 2023 május 9-én (kedd) 8:00 - 17:00 óráig,
 • 2023 május 10-én (szerda) 8:00 - 12:00 óráig.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS HELYE:

Mosolyvár Bölcsőde 2092 Budakeszi, Konth Miklós u. 2. tel.sz.: 06-23-200-125

ELÉRHETŐSÉGEK:

https://bolcsode.budakeszi.hu/
mosolyvar@bolcsode.budakeszi.hu

A FELVÉTELI KÉRELEM BEADÁSÁNAK MÓDJA:

A szükséges dokumentumok feltöltése online jelentkezés esetén az űrlap harmadik oldalán a
"Dokumentumok feltöltése" pontnál lehetséges.

FELVÉTELI IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
A kitöltött felvételi kérelem az elbírálásához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokkal együtt érvényes!

KÉRJÜK AZ ALÁBBI KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKET CSATOLJÁK A FELVÉTELI KÉRELEMHEZ:

 • szülő/gondviselő (apa) munkáltatói igazolása, vagy nyilatkozata arról, hogy mikortól tervez munkát vállalni
 • szülő/gondviselő (anya) munkáltatói igazolása, vagy nyilatkozata arról, hogy mikortól tervez munkát vállalni
 • gyermekorvosi/védőnői igazolás arról, hogy „A gyermek intézményben nevelhető, kötelező védőoltásait megkapta"

Kérem a további részletekről tájékozódjanak honlapunkon, ahol a beiratkozás nyílra kattintva
találják az online kitölthető adatlapot A bölcsődei felvételi kérelmekről átruházott hatáskörben a jegyző dönt. A döntésről az intézmény vezetője írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2023. június16. napjáig.

 

bolcsode 1

A bölcsődei felvételkor az alábbi eredeti dokumentumokra lesz szükségünk:

 1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat)
 2. gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
 3. mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 4. kitöltött felvételi nyomtatvány (honlapunkon elektronikusan beküldött esetében mi nyomtatjuk ki)
 5. védőnő javaslata, igazolása a kötelező védőoltásokról
 6. házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében nevelhető
 7. mindkét szülő munkáltatójának igazolása, vagy nyilatkozata a foglalkoztatás várható időpontjáról, vagy saját nyilatkozata arról, hogy mikortól fog munkába állni, nappali képzésben tanulmányokat folytatni.
 8. ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat
 9. a gyermek ételallergiája vagy ételintoleranciája esetén szakorvosi javaslat a diéta biztosítása érdekében

A 2023/2024. nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41-42. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei felvételi kérelmekről átruházott hatáskörben a jegyző dönt. A döntésről az intézmény vezetője írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb 2023. június16. napjáig. 

A jegyző elutasító döntése ellen annak közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

bolcsode 2

 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK: 

 

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET

A szolgáltatás igénybevételére a Mosolyvár bölcsődében van lehetőségük azoknak a családoknak, ahol a szülők nem rendelkeznek munkáltatói igazolással, vagy csak heti 1-3 alkalommal szeretnék bölcsődébe járatni gyermeküket. Ez az ellátási forma heti maximum 20 órás időtartamra vehető igénybe, mely ellátás térítésköteles. 

Felvételi igényléshez szükséges dokumentumok: 

 • Kitöltött felvételi kérelem, jelölve az ellátási formát időszakos gyermekfelügyelet 
 • egy orvosi igazolást a gyermek háziorvosától, védőnőjétől

                           „A gyermek intézményben nevelhető, kötelező védőoltásait megkapta”

Image
Image

JÁTSZÓCSOPORT 

Szolgáltatásunk a Mosolyvár bölcsődében érhető el, melyet délelőtti órákban tervezünk indítani. Ezeken az alkalmakon a szülő gyermekével tölthet el egy vidám délelőttöt bölcsődei keretek között. A szolgáltatás térítésköteles, indítása a járványhelyzet alakulásától függ. Előzetes jelentkezés szükséges.

SZÜLŐ-GYERMEK KONZULTÁCIÓ

Szolgáltatásunk a Mosolyvár bölcsődében érhető el, ahol a gyermek nevelésével, fejlődésével, elakadásaival kapcsolatos kérdésekben számíthatnak a családok segítségre. A Budakeszi Bölcsődék intézményeibe járó családok részére az első konzultáció ingyenesen igényelhető, a további alkalmakon térítésköteles.

Előzetes időpontegyeztetés szükséges.

Image

Szeretettel várjuk gyermekeiket, megköszönve az Önök bizalmát. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeik második otthonukként gondoljanak bölcsődénkre, szívesen, jókedvűen érkezzenek hozzánk.

Budakeszi, 2023. március 17.

Benkő Gáborné
Intézményvezető

Cím: 2092 Budakeszi, Konth Miklós. u. 2.
Telefon: +36 23 200 125
Vezető: Benkő Gáborné (Zsuzsa)
Vezető helyettes: Molnár Éva
Honlap: bolcsode.budakeszi.hu/mosolyvar-bolcsode
e-mail: mosolyvar@bolcsode.budakeszi.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

budakeszi logo v3

Cím: 2092, Budakeszi Fő u. 133
Telefon: +36 23 451-316
Vezető: Simon Éva
Honlap: bolcsode.budakeszi.hu/manovar-bolcsode
e-mail: bkeszi.bolcsi@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

Please publish modules in offcanvas position.